| Mapa witryny | Forum | Kontakt

"Biegać każdy może - Radomski Maraton Trzeźwości" 50-ty jubileuszowy maraton Tadeusza KraskiREGULAMIN

  I. CEL
 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego stylu życia
 • II. TERMIN I MIEJSCE

 • 02.grudnia.2006r. (sobota) godz. 9
 • Obiekty MOSiR - zalew Borki
 • III. DYSTANS

 • Bieg główny - maraton
 • Biegi towarzyszące: półmaraton, minimaraton (1/10 dystansu maratońskiego)
 • IV. ZGŁOSZENIA

 • (048) 333-07-22; 509-019-811
 • Elektroniczne - zbme@wp.pl
 • Biuro zawodów - w miejscu i terminie zgodnie z informacją w p.6
 • Pisemne na adres - Tadeusz Kraska, 26-600 Radom ul. Vietha 90
 • Zgłoszenie pisemne powinno zawierać: nazwisko i imię; rok urodzenia; adres zamieszkania; telefon; e-mail; klub oraz ilość przebiegniętych dotychczas maratonów (dot. tylko zawodników zgłaszających się do udziału w biegu maratońskim).

  V. TRASA BIEGU
  Bieg główny oraz biegi towarzyszące odbędą się na crossowej trasie wokół zalewu Borki (długość okrążenia ok. 3,5km) o zróżnicowanej nawierzchni.

  VI. PROGRAM ZAWODÓW
  Piątek 01.12.06r.
  godz. 16 ÷ 21 rejestracja i weryfikacja zawodników w biurze zawodów (nowa hala sportowa Politechniki Radomskiej przy ul. Chrobrego 29A)

  Sobota 02.12.06r.

 • godz. 7 - otwarcie biura zawodów (MOSiR zalew Borki)
 • godz. 8:30 - zamknięcie listy startujących;
 • godz. 9 - start wspólny biegu głównego i biegów towarzyszących;
 • godz. 10 ÷11 - biegi dla dzieci;
 • godz. 15:30 ÷ 17 - zakończenie imprezy, wręczenie nagród i dyplomów.
 • UWAGA

 • Limit czasu dla biegu maratońskiego wynosi 7h
 • Zawodnicy którzy przewidują pokonanie trasy w czasie powyżej 6h mogą wystartować o godz. 800 po wcześniejszym zgłoszeniu organizatorowi
 • Biegi dla dzieci odbędą się w zależności od możliwości finansowych organizatora a decyzja o ich organizacji zostanie podjęta do dnia 18.11.2006r. i podana będzie odrębnym komunikatem
 • VII. KLASYFIKACJE I NAGRODY
  MARATON

 • kat. generalna kobiet i mężczyzn: 1÷3 m. puchary;
 • kat. debiutanci kobiety i mężczyźni: 1 m. puchar; 2÷3 m. statuetki;
 • kat. ukończone 2 do 49 maratonów kobiety i mężczyźni:1÷3 m. puchary;
 • kat. ukończone 50 do 99 maratonów kobiet i mężczyzn: 1÷3 m. puchary;
 • kat. ukończone powyżej 100 maratonów kobiet i mężczyzn: 1÷3 m. puchary;
 • kat. najlepszy radomianin kobiet i mężczyzn: 1 m. puchar, 2÷3 m. statuetki;
 • kat. najlepszy z powiatu radomskiego kobiet i mężczyzn: 1 m. puchar, 2÷3 m. statuetki;
 • kat. największa liczba ukończonych maratonów kobiet i mężczyzn: 1 m. puchary;
 • Nagrody nie dublują się. Medale pamiątkowe - wszyscy którzy ukończą bieg.

  PÓŁMARATON: - kat. generalna kobiet i mężczyzn: 1 m. puchary; 2÷6 m. statuetki; Okolicznościowe medale dla wszystkich którzy ukończą bieg.

  MINIMARATON: dyplomy dla wszystkich którzy ukończą bieg. Statuetka dla najstarszego uczestnika.

  VIII. UCZESTNICTWO

 • Do startu w maratonie i w półmaratonie dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 18-sty rok życia, posiadają aktualne badania lekarskie lub po podpisaniu oświadczenia o stanie zdrowia
 • W minimaratonie mogą startować osoby które ukończyły 12-sty rok życia, zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na uczestnictwo w biegu
 • IX. OPŁATY STARTOWE
  MARATON:

 • 30,00 zł mężczyźni
 • 15,00 zł mężczyźni którzy ukończyli powyżej 50 maratonów;
 • Zwolnieni z opłaty startowej:

 • kobiety
 • mężczyźni którzy ukończyli powyżej 100 maratonów
 • PÓŁMARATON:

 • 15,00 zł mężczyźni
 • Zwolnieni z opłaty startowej:

 • kobiety
 • mężczyźni powyżej 60-go roku życia
 • MINIMARATON - bez opłaty startowej

  Opłatę startową należy wpłacać na konto: AZS Politechnika Radomska - 32106000760000401470004570 z dopiskiem - opłata startowa maraton lub półmaraton.

  X. WYŻYWIENIE I NOCLEGI

 • Organizator zapewnia ciepły posiłek po biegu dla uczestników maratonu i półmaratonu. Na trasie biegu ustawione będą stoły z napojami zimnymi i gorącymi oraz możliwością wystawienia własnych odżywek
 • Organizator zapewnia bezpłatny nocleg na hali sportowej Politechniki Radomskiej przy ul. Chrobrego 29A (własny śpiwór i materac)
 • XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione a nie oddane do depozytu
 • Uczestnicy biegów biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu którego ostateczna interpretacja należy do organizatora
 • Informacje dotyczące programu trzeźwościowego zawarte będą w odrębnym komunikacie dostępnym u p. Tadeusza Kraski: tel.:(048)333-07-22; 509-019-811; e-mail: zbme@wp.pl
<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|