Strona główna
Tło społeczne
O statku
Kapitan
Kalendarium
Darczyńcy
Inne statki
Źródła
Linki
Galeria
Podziękowania
 
 
 

M/S Radom

Witam na stronie poświęconej statkowi m/s Radom (typ B-455) z okazji 40 rocznicy podniesienia bandery na tej jednostce - niegdyś chlubie naszego miasta. Pomimo skąpej wiedzy pozostawionej po statku potomnym postarałem się przedstawić możliwie dużo faktów związanych z powstaniem "Radomia" oraz atmosferą tamtych lat. Tym samym składam wyrazy szacunku wszytkim radomianom, którzy przyczynili się do urzeczywistnienia idei patronatu mieszkańców miasta nad statkiem.

Nieliczne fotografie zaświadczą o pięknie statku i przybliżą sylwetki ludzi najbliżej z nim związanych.

Jest też wzmianka o staku m/s Radom - następcy tego sprzed 40 lat. Dla uniknięcia pomyłek został roboczo nazwany jako Radom (II).

W czasie istnienie niniejszej strony skontaktowały się ze mną osoby, dzięki którym udało się:
- ustalić, że dzwon ze statku znajduje się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu;
- zgromadzić fotokopie dokumentów i fotografie wieloletniego bosmana na statku - p. Henryka Bednarka;
- odnaleźć i sfotografować banderę statku dzięki dociekliwości i konsekwencji p. Anny Łapienieckiej - dyr. II LO im. M. Konopnickiej w Radomiu.

Jednocześnie uprasza się o wszelkie informacje na temat losów makiety statku umieszczonej w szklanej gablocie i przekazanej władzom politycznym miasta podczas uroczystości wodowania.

Autor
 
 
Kontakt
Ecommerce Website Design