| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Stanowisko stowarzyszenia ''Kocham Radom'' w sprawie zagospodarowania pl. Konstytucji 3 Maja


Radom, 10 lutego 2008

Prezydent Miasta Radomia

Dotyczy zagospodarowania placu Konstytucji 3 Maja

Stowarzyszenie ''Kocham Radom'' z uznaniem przyjmuje plan uporządkowania placu z fontannami przez pałacem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Guberni Radomskiej. To najpopularniejsze miejsce spotkań radomian jawi się jako serce miasta. Niestety obecne jego zagospodarowanie nie jest zadowalające. Przede wszystkim razi brak pierzei bądź innego domknięcia kompozycyjnego narożnika placu - między pałacem Towarzystwa Kredytowego a kamienicą zwaną Narodówką. Widok na podwórze kamienicy i salę gimnastyczną jest mało reprezentacyjny. Na osobliwość zakrawa także uszczuplenie głównego placu miasta poprzez umiejscowienie szaletów. Zasłaniający je mur niekorzystnie przecina ekspozycję widokową pałacu Towarzystwa Kredytowego.

Wprowadzenie nowej zabudowy jest zatem bardzo pożądane, pod trzema jednakże warunkami:

1) Dominantą placu powinien pozostać pałac Towarzystwa Kredytowego. Nowa zabudowa ma dopełniać to założenie,
a nie z nim konkurować. Pożądana jest architektura prosta i powściągliwa. Nie zmienia to faktu, iż prestiżowa lokalizacja domaga się czegoś więcej niż budynku parterowego.

2) Usunięcie szaletów jest okazją do odtworzenia ekspozycji widokowej pałacu. Niedopuszczalne jest, by nowy budynek wkraczał w przestrzeń przed pałacem, zasłaniając go choćby częściowo. Warunku tego nie spełnia żadna z przedstawionych wizualizacji. Linia elewacji nowego budynku winna nawiązywać do wschodniej pierzei placu po południowej stronie ulicy Żeromskiego. Oznacza to ograniczenie głębokości działki. Warto wobec tego rozważyć możliwość pozyskania dodatkowego terenu przez wydzielenie go z podwórza kamienicy za szaletami.

3) Elewacja Narodówki z popiersiami filozofów - jako charakterystyczny składnik krajobrazu kulturowego miasta - wymaga ochrony. Przesłonięcie jej można dopuścić tylko w przypadku zastosowania przeszklonej ściany i nocnego podświetlenia. Proponowana koncepcja budynku wysokiego nie czyni zadość temu żądaniu. Alternatywą jest parterowy pawilon z tarasem
- lecz koniecznie jako część wyższego budynku ciągnącego się w stronę pałacu Towarzystwa Kredytowego.

W przypadku trudności z jednoczesnym spełnieniem powyższych wymagań oraz oczekiwań potencjalnego inwestora należy dopuścić - przynajmniej czasowe - odstąpienie od planów zabudowy. Warto wówczas rozważyć możliwość zastosowania ściany parawanowej, zapewniającej domknięcie kompozycyjne narożnika placu. Ściana taka mogłaby przyjąć formę arkad
- w nawiązaniu do podziałów elewacji Narodówki, bądź też konstrukcji przeznaczonej pod roślinność pnącą.

Ponadto - niezmiennie stajemy na stanowisku, iż sprawa zagospodarowania głównego placu dużego miasta jest godna ogólnokrajowego konkursu architektonicznego. Miasto, które rezygnuje z tej powszechnie przyjętej drogi, samo podważa swój prestiż. Pozbawia się też okazji do promocji - stosunkowo mało kosztownej, a bardzo skutecznej - w opiniotwórczym środowisku architektów.


Propozycje Urzędu Miejskiego w Radomiu więcej >>>

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Wybory | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|