| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Stanowisko stowarzyszenia Kocham Radom przedstawione 18 marca na otwartym posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta


Stowarzyszenie "Kocham Radom" z uznaniem przyjmuje ideę organizacji debaty dotyczącej zagospodarowania placu przed Urzędem Wojewódzkim. Przyczynia się ona do zwiększenia przejrzystości procesu podejmowania decyzji w istotnych dla miasta sprawach. Pobudza także aktywność społeczną mieszkańców Radomia.

Gmach Komisji Województwa Sandomierskiego należy do najcenniejszych obiektów naszego dziedzictwa kulturowego. Poza wysoką wartością architektoniczną przypomina właściwą rangę Radomia w ustroju administracji państwa. Przez sto kilkadziesiąt lat stanowił siedzibę władz wojewódzkich i gubernialnych.

Obecny sposób zagospodarowania placu przed urzędem jest nie do przyjęcia - przede wszystkim ze względu na dopuszczenie funkcji parkingowej oraz zaniedbanie roślinności na skwerze. Rażący jest ponadto brak pierzei od strony zachodniej - przez co sprzed głównego wejścia otwiera się widok na zespół garaży w podwórzu kamienicy.

W tym świetle należy docenić starania władz miasta o zwiększenie jakości przestrzeni publicznej w śródmieściu Radomia. Zamysł zniesienia parkingu przed urzędem wojewódzkim w celu utworzenia eleganckiego placu jest zbieżny z pożądanym kierunkiem działań. Wszelkie zmiany powinny jednak uwzględniać zabytkowy charakter założenia.

Warto tutaj zauważyć, iż pierwotny wygląd otoczenia pałacu nie musi stanowić jedynej przesłanki do jego nowego zagospodarowania. Gmach komisji wojewódzkiej został wzniesiony w latach 20. XIX wieku na gruntach wsi Dzierzków - poza obszarem zabudowy miejskiej. Podjazd, zieleniec i wysokie ogrodzenie były stosowną oprawą dla pałacu podmiejskiego. Dzisiaj miejsce to znajduje się w ścisłym centrum miasta - co pozwala wysunąć odmienne oczekiwania względem charakteru przestrzeni publicznej.

Nie ulega wątpliwości, iż wszelkie zmiany w tak prestiżowej lokalizacji winny być konsultowane z niezależnymi biegłymi w dziedzinie architektury i urbanistyki. Najlepszym rozwiązaniem - które winno stać się normą - jest ogłoszenie otwartego konkursu urbanistycznego. Taka procedura pozwala uzyskać wartościowe projekty, a ponadto jest okazją do promocji miasta w opiniotwórczych środowiskach.<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Wybory | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|