| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Akcja na rzecz S9 - konferencja prasowa - materiały

W piątek 8 stycznia 2010 r. w siedzibie Stowarzyszenia Kocham Radom przy ul. Traugutta 15/8 odbyła się konferencja prasowa w sprawie akcji na rzecz wpisania trasy S9 do sieci docelowej dróg ekspresowych i autostrad. Zamieszczamy materiały prasowe z tej konferencji:

Radom, 8 stycznia 2010 r.

Konferencja prasowa Stowarzyszenia Kocham Radom w sprawie akcji obywatelskiej na rzecz trasy S9 Radom-Rzeszów

Stowarzyszenie Kocham Radom wspólnie z Forum Radomskich Inwestycji oraz Portalem Radom i Region Radomski inicjuje akcję obywatelską na rzecz wpisania trasy S9 Radom-Rzeszów do sieci docelowej dróg ekspresowych.

Akcja polega na zbieraniu podpisów oraz wyrażeniu poparcia dla wpisania do planów budowy tej ogromnie ważnej z punktu widzenia kraju, Ziemi Radomskiej oraz Podkarpacia inwestycji. Jej realizacja przyniesie wymierne korzyści, w tym związane z aktywizacją zapóźnionych rozwojowo obszarów.

Równolegle do akcji prowadzonej na terenie Radomia i Ziemi Radomskiej prowadzone będą działania na terenie województwa świętokrzyskiego, ale trwają również działania w innych miejscach, m.in. na Podkarpaciu, gdzie również zbierane są podpisy w podobnej akcji. Poparcie dla akcji wyrazili też m.in. Senator Ziemi Radomskiej Wojciech Skurkiewicz, poseł Marek Wikiński oraz radny Rady Miejskiej w Radomiu Bohdan Karaś.

Geneza akcji

Już w 2005 roku upomnieliśmy się po raz pierwszy o drogę S9, gdy uwagi do strategii rozwoju województwa mazowieckiego zgłosił dr inż. Radomir Jasiński. Postulat ten nie został wówczas w pełni uwzględniony, niemniej jednak wymiernym efektem tamtych starań było zaplanowanie budowy obwodnic Iłży i Skaryszewa.

Cel akcji

Celem akcji jest wyrażenie społecznego poparcia dla idei wprowadzenia drogi S9 do sieci docelowych dróg ekspresowych w Polsce. Poparcie wyrażone będzie podpisami mieszkańców tych terenów, które skierowane zostaną do odpowiednich władz - Ministra Infrastruktury oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Aby droga została wpisana do tzw. sieci docelowych dróg ekspresowych i autostrad konieczna jest decyzja Rady Ministrów, która w drodze zarządzenia określa taki wykaz.

Argumenty na rzecz drogi S9

Postulowana droga S9 pokrywa się z istniejącą drogą krajową nr 9 a zarazem drogą międzynarodową E371 Radom-Rzeszów-Barwinek (granica ze Słowacją), jedną z najważniejszych dróg krajowych w Polsce, a najważniejszą, której nie przewidziano do realizacji jako drogi ekspresowej.

Jest to droga łącząca stolicę i centrum Polski (a także Pomorze) z Podkarpaciem - i dalej: Słowacją i Ukrainą. Z kolei Rzeszów nie ma nawet w planach bezpośredniego połączenia z Warszawą. W chwili obecnej nie przewidziano bowiem realizacji żadnego innego bezpośredniego połączenia tych regionów, co wydaje się błędem.

Postulowana droga ma ponadto ogromne znaczenie ze względów gospodarcze, związanych z możliwością aktywizacji obszarów problemowych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem. Należą do nich Ziemia Radomska (Radom, Skaryszew, Iłża), Zagłębie Staropolskie (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Opatów), Podkarpacie (Tarnobrzeg, Rzeszów). Postulowana droga ekspresowa wraz z układem magistrali kolejowych nr8 i nr25 oraz linią Rzeszów-Kolbuszowa utworzyłaby wielofunkcyjny korytarz transportowy stymulujący powstanie pasma równoważenia rozwoju regionów zapóźnionych cywilizacyjnie. Ponadto trasa ta doskonale wpisuje się w planowaną sieć dróg ekspresowych S7 i S74, stanowiąc dla nich niezbędne uzupełnienie.

Planowane działania

Pierwszym krokiem akcji obywatelskiej będzie zbieranie podpisów poparcia pod petycją. Podpisy zbierane są wyłącznie w formie papierowej i zostaną skierowane do odpowiednich władz (MI, GDDKiA). W Radomiu podpisy zbierane są od poniedziałku 4 stycznia i zebrano już kilkaset podpisów.

Podpisy można składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Kocham Radom, codziennie w godzinach 16-18.

Wolontariusze będą również w najbliższych tygodniach obecni w różnych miejscach miasta, gdzie będzie można złożyć podpis poparcia.

Osoby i środowiska chętne do pomocy mogą pobrać tekst petycji oraz formularz do zbierania podpisów ze strony internetowej www.kochamradom.pl oraz przekazać zebrane podpisy osobiście (codziennie w godzinach 16-18).bądź pocztą do Biura Stowarzyszenia Kocham Radom.

Harmonogram akcji

Podpisy będą zbierane przez cały styczeń.

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!

Relacje medialne


<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|