| Mapa witryny | Forum | Kontakt

XXIII Spotkanie z nauką - Człowiek i środowisko

Witam

Piszę, by zaprosić Państwa na XXIII "Spotkanie z nauką". Okazja jest ku temu trochę inna niż zazwyczaj. Dlaczego? 26 października 2006 roku o godzinie 19 prof. Tomasz Mazur dał pierwszy wykład w ramach "Spotkań z nauką". Ci, którzy byli wtedy w Dekadzie, pamiętają zapewne, że prof. Mazur w błyskotliwy sposób opowiadał o matematyce pokazując, że można mówić o niej w sposób ciekawy i zrozumiały. Od tego wydarzenia minęło ponad dwa lata. Przez ten czas przez Dekadę przewinęło się ponad dwudziestu wykładowców z różnych ośrodków naukowych, głównie z Radomia. Większość z nich to pracownicy Politechniki Radomskiej.

W ciągu tych lat była okazja posłuchać specjalistów z różnych dziedzin nauki: matematyki, historii, fizyki, filologii polskiej, chemii, filozofii czy ekonomii. Ale to nie wyczerpywało tematów spotkań. Wykłady omawiały również takie aspekty rzeczywistości jak astronomia, fizyka kwantowa, ekologia czy nanotechnologia.

Przez dwa lata w Dekadzie omawianych było wiele zagadnień i problemów zarówno o zasięgu światowym jak i regionalnym, radomskim. Spotkania te były okazją do wysłuchania specjalistów i wymiany poglądów w oparciu o racjonalne i krytyczne myślenie. Takie było założenie. Nauka zobowiązuje.

Idea "Spotkań z nauką" jest prosta: popularyzować naukę, uczyć krytycznego i racjonalnego myślenia, pokazywać, że warto rozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Mam nadzieję, że będą Państwo chcieli uczestniczyć ze mną w tej intelektualnej przygodzie. Jak powiedział Albert Einstein: "Cała nasza nauka, w porównaniu z rzeczywistością, jest prymitywna i dziecinna - ale nadal jest to najcenniejsza rzecz, jaką posiadamy".

Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zaistnienia "Spotkań z nauką": naukowcom, przybywającym na spotkania gościom, osobom ze stowarzyszeń Kocham Radom oraz Rwańska 7, właścicielom restauracji Dekada użyczających lokalu, firmie Adver Media, która udostępnia powierzchni reklamowych na swoich słupach ogłoszeniowych, mediom za informowanie o kolejnych spotkaniach oraz wszystkim tym, których pomogli, a których tu nie wymieniłem. Dziękuję.

Paweł Błach

XXIII Spotkanie z nauką

Gość spotkania: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Zieliński

Temat spotkania:
Człowiek i środowisko

Zagadnienia:
- Zagrożenia środowiska
- Motywy działań ochronnych
- Mity i kłamstwa o środowisku
- Czy środowisko może ograniczyć rozwój techniki?

Spotkanie odbędzie we czwartek 18 grudnia o godz. 19 w restauracji Dekada przy ul. Rwańskiej 10.


"Nadszedł czas, aby zrozumieć, że przyroda bez człowieka będzie istniała, ale człowiek bez przyrody nie." - Arystoteles

"Prasa uczy nas nieufności jaką winniśmy żywić wobec wszystkiego, co wydrukowane. To jej największa zasługa." - Samuel Butler

"Konieczny jest nowy sposób ludzkiego myślenia, żeby ludzkość przeżyła i nadal się rozwijała." - Albert Einstein

Ryszard Zieliński jest profesorem zwyczajnym na Wydziale Towaroznawstwa Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Technologii i Ochrony Środowiska oraz profesorem zwyczajnym na Wydziale Ekonomicznym Politechniki Radomskiej. Ukończył jedyną w Polsce szkołę chóralną Jerzego Kurczewskiego. Jako członek Poznańskiego Chóru Chłopięcego pod dyr. Jerzego Kurczewskiego z koncertami odwiedził kilkadziesiąt krajów całego świata Jednak jego kariera naukowa obejmowała już zagadnienia zupełnie niemuzyczne. Ukończył studia magisterskie w zakresie chemii w specjalności technologia lekkiej syntezy organicznej (Wydział Chemiczny, Politechnika Poznańska, 1974) oraz w zakresie towaroznawstwa (Wydział Handlowo-Towaroznawczy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1976), studia doktoranckie w zakresie fizyki ultradźwięków i ich zastosowania do badania struktury roztworów (Faculty of Science, Nagoya University, 1988) oraz roczny kurs Baltic Sea Environment zorganizowany przez Baltic University w Uppsali (1992). Uzyskał stopień doktora nauk towaroznawczych (Instytut Towaroznawstwa, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1978), doktora nauk przyrodniczych (Faculty of Science, Nagoya University, 1988) oraz doktora habilitowanego nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej i teoretycznej (Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 1992). Prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk ekonomicznych (2000). Jako stypendysta rządu japońskiego odbył kilkakrotnie wieloletnie staże naukowe w Nagoya University i Fukui University.

Jest autorem kilku patentów oraz kilkuset prac naukowych w renomowanych czasopismach o zasięgu światowym. Tematyka jego prac naukowych obejmuje zagadnienia z zakresu ochrony środowiska oraz obliczeń kwantowo-mechanicznych, syntezy, technologii, fizykochemii, analityki, zastosowań i towaroznawstwa surfaktantów. Jest współzałożycielem i zastępcą redaktora naczelnego wydawanego w Radomiu kwartalnika naukowego Polish Journal of Commodity Science. Interesuje się surfaktantami i ich zastosowaniami, optoelektroniką, aktywnością przeciwutleniającą, ochroną środowiska naturalnego oraz możliwościami wykorzystania metod komputerowych do prognozowania właściwości fizykochemicznych substancji. Hobby: muzyka, komputery, brydż sportowy.

Dziękuję firmie Adver Media za udostępnienie powierzchni reklamowych na swoich słupach ogłoszeniowych oraz cafe & restaurant Dekada za udostępnienie lokalu.


Kontakt:
Paweł Błach
spotkanieznauka@gmail.com
tel. kom. 506-977-545<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|