| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Radom, 16 listopada 2006 r.

Konferencja prasowa

w sprawie wyników głosowania w I turze wyborów samorządowych

W imieniu Stowarzyszenia Kocham Radom oraz własnym serdecznie dziękuję za poparcie okazane nam w I turze wyborów samorządowych. Ponad 8000 osób, tj. ponad 12% wyborców zagłosowało na mnie jako na kandydata na Prezydenta Radomia, co dało mi 4 miejsce spośród ubiegających się kandydatów. Ponad 4600 osób zagłosowało na kandydatów na radnych z listy Kocham Radom, co w efekcie przełożyło się na 1 mandat w Radzie Miasta. Jest to ogromny kapitał społecznego zaufania i dowód na to, że radomianie potrzebują odmiany, potrzebują nowej jakości w życiu społecznym miasta, jakim jest obywatelski ruch Kocham Radom. Wynik ten został osiągnięty przez stowarzyszenie obecne na lokalnej scenie zaledwie od kilku miesięcy bez wsparcia finansowego ani organizacyjnego wielkich partii lub ugrupowań.

W związku z nierozstrzygnięciem wyborów prezydenckich w I turze, zachodzi konieczność przeprowadzenia II tury wyborów. Skala okazanego nam poparcia zobowiązuje nas do zajęcia oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Rozmawiając z naszymi wyborcami, sympatykami, członkami Stowarzyszenia Kocham Radom oraz licznymi przedstawicielami różnorodnych środowisk odbieramy zaistniałą sytuację jako konieczność wyboru mniejszego zła.

Zważywszy na różnorodność opinii oraz brak jednoznacznie preferowanego rozwiązania zdecydowaliśmy o niepopieraniu żadnego z dwóch kandydatów ubiegających się o fotel prezydencki w II turze wyborów. Pozostawiamy tę decyzję mądrości i rozwadze wyborców. Zachęcamy jednak gorąco wszystkich radomian do pójścia do wyborów i niepozostawiania tej ważnej decyzji w rękach innych.

Sytuacja, w której niemal 2/3 mieszkańców naszego miasta zrezygnowała z prawa głosu w I turze wyborów jest sytuacją wielce niepokojącą. W efekcie na wynik wyborów ma wpływ głos mniejszości. Sytuacja, jaka zaistniała w Radomiu, stanowi ona dowód braku zaufania do lokalnej sceny politycznej. Jest problemem, z którym wszyscy powinniśmy się zmierzyć. Mamy nadzieję, że nasza działalność jako Stowarzyszenia Kocham Radom przyczyni się do tego, że w kolejnych wyborach frekwencja będzie wyższa i że więcej osób dostrzeże alternatywę, której nie widziało dotychczas.

Niniejszym chciałbym zadeklarować naszą dalszą aktywną pracę na rzecz Radomia. Będziemy inicjować i wspierać wszystkie cenne działania na rzecz naszego miasta. Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy i wspólnego działania w ramach Stowarzyszenia Kocham Radom. W najbliższych dniach ogłosimy termin otwartego spotkania, na które już dziś serdecznie wszystkich zapraszamy. Zapraszamy do kontaktu z nami w siedzibie Stowarzyszenia na ul. Traugutta 15 oraz do śledzenia naszej strony internetowej www.kochamradom.pl, gdzie znaleźć można informacje na temat naszych działań i dalszych zamierzeń.

Raz jeszcze dziękując wszystkim za okazane zaufanie, zachęcam wszystkich, żeby zawsze kochali Radom!Prezes Zarządu
Stowarzyszenia "Kocham Radom"
Jakub Daniel Kluziński

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|