| Mapa witryny | Forum | Kontakt


RADOM - NAJWAŻNIEJSZE SPRAWY - ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ I POPRAWA WIZERUNKU MIASTA

ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ I POPRAWA WIZERUNKU MIASTAPodstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia jest wiara w jego powodzenie. W przypadku miasta - jego mieszkańcy muszą wierzyć, że rozwój jest możliwy. Fakt, iż Radom przeżywa okresowe trudności, powinien być raczej zachętą do działania niż powodem do zniechęcenia. Od narzekania nikt się jeszcze nie wzbogacił, zaś pozytywne nastawienie nikomu nie zaszkodziło. Radom jest ciekawszym miejscem do życia niż wiele innych dużych miast. Bogata historia i młode społeczeństwo, modelowy układ urbanistyczny i położenie na przecięciu ważnych szlaków komunikacyjnych - to atuty, których mogą nam pozazdrościć inne ośrodki. Niezmiernie ważne jest kształtowanie emocjonalnego przywiązania radomian do własnego miasta. Podstawowe znaczenie ma tutaj odbudowa tożsamości kulturowej. By wydawać dobre owoce, trzeba posiadać mocne korzenie. Tymczasem znajomość tradycji historycznych miasta wśród radomian jest znikoma. Dodatkowy zamęt wnosi przynależność do województwa nazwanego mazowieckim - prowadząca do zatarcia tożsamości regionalnej. Narzucanie Radomiowi rzekomej tradycji mazowieckiej to prosty sposób na zepchnięcie go do roli satelity Warszawy. Jeżeli chcemy, by Radom pozostał możliwie niezależnym ośrodkiem regionalnym, musimy konsekwentnie podkreślać odrębność regionu radomskiego od reszty obecnego województwa. Pozytywny wizerunek miasta należy kształtować nie tylko wśród radomian. Radom - czternaste co do wielkości miasto w Polsce - jest mało znane i cieszy się nie najlepszą opinią. W tworzeniu wizerunku ważne są nie tylko planowe działania promocyjne, ale również przekaz bezpośredni dokonywany w różnych środowiskach przez radomian. Mówienie o swoim mieście, nawet w rozmowach prywatnych, to duża odpowiedzialność. Obiegowe opinie mogą mieć wpływ na decyzje wielkich przedsiębiorców czy ministerialnych urzędników. Jako szczególnie istotna jawi się tu postawa i kompetencja przedstawicieli władz, kiedy reprezentują miasto na zewnątrz. Niedopuszczalne jest, by wypowiadane przez nich opinie, ich brak przygotowania czy niestosowne zachowanie stawiały miasto w niekorzystnym świetle. Radom musi pozytywnie zaistnieć w świadomości społeczeństwa. Jako miasto królewskie, sejmowe, trybunalskie, wojewódzkie - miejsce ważnych wydarzeń historycznych i współczesnych. Miasto wielkiej przeszłości i wielkiej nadziei na przyszłość.

<< powrót

do góry
Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|