| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Nie ma nikt takiej nadziei jak ja
Nie ma nikt takiej wiary w ludzi, cały ten świat


Ira Nadzieja


Jesteśmy dumni z naszego miasta. Bogata historia i młode społeczeństwo, świetny układ przestrzenny i położenie na przecięciu ważnych szlaków - to sprawia, że Radom jest znakomitym miejscem do mieszkania, działania, życia... Chcemy podtrzymywać tożsamość kulturową i kształtować pozytywny wizerunek Radomia. Radom musi istnieć w naszej świadomości jako miasto królewskie, sejmowe, wojewódzkie. Miasto wielkiej przeszłości i wielkiej nadziei na przyszłość. Zapraszamy do współpracy.Najważniejsze sprawy >>

Statut >>

Członkowie >>

Informacje dla mediów >>

Wydarzyło się >>TWORZENIE INSTYTUCJI KULTUROTWÓRCZYCH - KSZTAŁTOWANIE ELIT

Kluczem do sukcesu miasta są jego elity. Dobrze wykształcone, wnoszące w jego życie intelektualny zaczyn, tworzące kulturę. Elity świadomie związane ze swoim miastem kształtują jego pozytywny wizerunek, dbają o jego interesy na forum publicznym, zakładają przedsiębiorstwa i przyciągają inwestorów.>>

POPRAWA JAKOŚCI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Jakość przestrzeni, w której spotykają się ludzie, ma wpływ na stosunki panujące w społeczeństwie. Dobrze urządzona przestrzeń sprzyja nawiązywaniu kontaktów, tworzeniu kultury. Przestrzeń zniszczona, nieatrakcyjna, nieodpowiadająca potrzebom człowieka, rodzi patologie społeczne. Obecnie mamy do czynienia z daleko posuniętą degradacją przestrzeni publicznej.>>

ZMIANA STATUSU RADOMIA W USTROJU TERYTORIALNYM PAŃSTWA

Od tysiąca lat Radom jest głównym ośrodkiem osadniczym między Wisłą, Pilicą i Górami Świętokrzyskimi. Ma bogate tradycje jako stolica regionu administracyjnego. Od roku 1816 przez ponad wiek Radom nieprzerwanie pełnił funkcje miasta wojewódzkiego - kolejno jako siedziba władz departamentu, województwa i guberni. Ostatnia reforma ustroju terytorialnego państwa miała opierać się na racjonalnych kryteriach. Tak jednak się nie stało.>>

ODBUDOWA TOŻSAMOŚCI KULTUROWEJ I POPRAWA WIZERUNKU MIASTA

Podstawą sukcesu każdego przedsięwzięcia jest wiara w jego powodzenie. W przypadku miasta - jego mieszkańcy muszą wierzyć, że rozwój jest możliwy. Fakt, iż Radom przeżywa okresowe trudności, powinien być raczej zachętą do działania niż powodem do zniechęcenia. Od narzekania nikt się jeszcze nie wzbogacił, zaś pozytywne nastawienie nikomu nie zaszkodziło.>>

do góry
Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|