| Mapa witryny | Forum | Kontakt


"Działania 3.3 - rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich..."

Apel do Parlamentarzystów Ziemi RadomskiejSzanowne Panie i Panowie Posłowie oraz Senatorowie Ziemi Radomskiej!

Zwracamy się niniejszym do Państwa z prośbą o interwencję w sprawie kolejnej niezrozumiałej i niesprawiedliwej dla Radomia decyzji podjętej właśnie przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Chodzi tym razem o podział środków na dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

Nie biorąc pod uwagę ocen panelu ekspertów oraz rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, Zarząd Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia wybrał do realizacji projekt oceniony znacząco niżej (89,7% możliwych punktów), przez co kilka innych projektów ocenionych wyżej nie dostało dofinansowania.

Wśród pominiętych projektów najwyżej ocenionym (95,5%) był zgłoszony przez Radom projekt remontu kamienicy "Rwańska 7".

Ponadto, pomijając ocenę merytoryczną poszczególnych projektów, celowość kilku projektów uwzględnionych na liście projektów do dofinansowania budzi wśtpliwości, gdyż ma niewiele wspólnego z celem "Działania 3.3 - rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych".

Zwracamy się więc niniejszym do Państwa Posłanek i Posłów oraz Senatorów o podjęcie interwencji (np. w postaci interpelacji poselskiej lub oświadczenia senatorskiego) w celu zmiany kolejnej krzywdzącej dla Naszego Miasta decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem,

Jakub Kluziński
- prezes Stowarzyszenia "Kocham Radom"


Otrzymują:
- Parlamentarzyści - Posłanki, Posłowie i Senatorowie Ziemi Radomskiej

DW:
- Prezydent Miasta Radomia
- Media lokalne (Echo Dnia, Gazeta Wyborcza, Życie Radomskie, 7 Dni,
Tygodnik Radomski, TV Dami, TVP3, Radio Plus, Radio Rekord, Radio dla
Ciebie)
- Media ogólnopolskie

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|