| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Szkolenie z prawa dostępu do informacji publicznej, Radom 22 IXTERMIN ZAPISÓW: 12 WRZEŚNIA

Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej wspólnie ze Stowarzyszeniem Kocham Radom zaprasza na bezpłatne szkolenie z procedur dostępu do informacji publicznej.

Szkolenie odbędzie się w poniedziałek, 22 września, w godzinach od 10:00 do 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Kocham Radom, ul. Traugutta 15 lok. 8.

Podczas szkoleń uczestniczki i uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z uregulowaniami prawnymi w zakresie prawa do informacji publicznej, ze szczególnym naciskiem na następujące zagadnienia:

 • Pojęcie informacji publicznej,
 • Podmioty uprawnione do uzyskiwania informacji publicznej i podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej,
 • Tryby udostępniania informacji publicznej,
 • Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej,
 • Procedury odwoławcze,
 • Orzecznictwo sądów polskich związane z prawem do informacji publicznej.


Szkolenie prowadzone będzie metodami aktywnymi przez doświadczonych trenerów - ekspertów i praktyków z prawa do informacji, podejmujących działania ogólnopolskie i lokalne w zakresie prawidłowej realizacji procedur dostępu do informacji publicznej.

Na szkolenie zapraszamy przede wszystkim:

 • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • pracowników samorządowych,
 • dziennikarzy,
 • reprezentanci instytucji zajmujących się udostępnianiem informacji publicznej,
 • i wszystkie inne osoby zainteresowane prawem dostępu do informacji publicznej.


Tutaj można wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Termin zgłaszania udziału w szkoleniach upływa 5 września 2008 r.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu na szkolenia.

Ukończenie szkolenia potwierdzone zostanie certyfikatem.

Uczestniczki i uczestnicy szkoleń otrzymają materiały szkoleniowe.

Szkolenia skierowane są do wszystkich chętnych.

O przyjęciu na szkolenie decydować będzie komisja rekrutacyjna po zapoznaniu się z wypełnionymi formularzami zgłoszeniowymi w pierwszej kolejności wybierać będziemy osoby, które w pracy lub innych działaniach spotykają się z zagadnieniami związanymi z prawem do informacji publicznej.

Założeniem organizatorów jest, aby uczestnikami każdego szkolenia były osoby zajmujące się udostępnianiem informacji publicznej oraz osoby korzystające z tego prawa i według tych kryteriów komisja dokona wyboru.

10 września 2008 r. poinformujemy osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniach.

Szczegółowy plan każdego szkolenia zostanie przesłany wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniach.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adreseme-mail:
szymon.osowski@lgo.pl
barbara.klimek@lgo.pla

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|