| Mapa witryny | Forum | Kontakt

Wyspiański moim mistrzem


organizatorzy:
  • Grażyna Staniszewska
  • Bronisław Geremek
  • Jan Kułakowski
  • Janusz Onyszkiewicz
Posłowie Partii Demokratycznej Parlamentu Europejskiego

Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich inspirowanych wszechstronnym talentem oraz spuścizną plastyczną i literacką
S t a n i s ł a w a W y s p i a ń s k i e g o (1869-1907) wybitnego artysty modernizmu polskiego i europejskiego o tematyce:

portret, zabytki przeszłości, pejzaż, żywioły, motywy religijne

technika i format:
prace na papierze lub tekturze wykonane techniką pasteli o wymiarach maksymalnie 70 x 50 cm , oprawione w passe partout

warunki:
konkurs przewidziany jest dla młodzieży w wieku od 16 do 19 lat uczestnictwa: opisane na odwrocie: imię, nazwisko, rok urodzenia, adres e-mailowy, tytuł. Do pracy należy dołączyć tekst literacki na temat własnego odbioru sztuki Wyspiańskiego o objętości maksymalnie czterech stron formatu A4. Nagrodzone prace plastyczne przechodzą na własność organizatora.

terminy:
prace prosimy nadsyłać do 3 0 w r z e ś n i a 2007 roku na adres: Biuro Poselskie Grażyny Staniszewskiej, ul. Krasińskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała. Ogłoszenie wyników drogą e-mailową
do 15 października br.

nagrody:
jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci:
  • I , II , III nagrody - zwiedzenia Paryża szlakiem Wyspiańskiego
  • 20 wyróżnień - zwiedzenia Krakowa szlakiem Wyspiańskiego
  • 10 nagród rzeczowych - materiały malarskie firmy Talent Polska

Najlepsze prace zostaną zaprezentowane na wystawie w Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej oraz w galerii internetowej.

<< powrót

Strona główna |
Kocham Radom | Kochają Radom | Aktualności | Radom i region | Kochamy Radom | Kontakt|